Yaş alanı boş geçilemez

Test 3 bölümden oluşmaktadır. Her bölümde "a", "b", "d","g" harflerini işaretleyiniz. Bölümlerin sol üst köşesinde süreniz yer alacaktır. Yazan süre üç bölüm için kullanacağınız toplam süredir. Test sonucunda başlangıçta, ortada, sonda ve genel dikkat düzeyinizi görecekesiniz.

"a", "b", "d", "g"