PSİKOLOJİK KURAMLAR TESTİAd alanı boş geçilemez

Psikoloji alanında kuramsal yöneliminizi belirlemenize yardımcı olmak için hazırlanmış bu ölçeği çözebilirsiniz. Ölçekte yer alan maddeler literatürde yer alan pek çok danışma kitabı ve makalenin incelenmesiyle oluşturulmuştur. Teste başladıktan sonraki 60 maddeyi sizin için ne kadar doğru olduğuna göre ı'den 7'ya kadar olan bir ölçekte puanlayınız. PUANLAMA
  • ı. Hiç uygun değil
  • ...
  • 4-Kararsızım
  • .....
  • 7-Tamamen uygun
Bu test ölçeği PSİKOLOJİK DANIŞMA VE PSİKOTERAPİDE KURAMSAL YÖNELİMİNİZİ GELİŞTİRME(D.A. Halbur-K.V.Halbur) kitabından alınmıştır.PSİKOLOJİK KURAMLAR TESTİ

1/60

Bireysel sorunlar en iyi aile sistemi bağlamında incelenebilir.